EMOVE

EMOVE Institute

“EMOVE Institute is een plek om te studeren, ervaren, onderzoeken, discussiëren en zich (vanuit de praktijk) te verdiepen in alle aspecten van menselijke beweging.”

EMOVE institute is een onderwijsinstituut dat zich richt op het bevorderen van belichaamde studies in het Laban Bartenieff Movement System en aanverwante gebieden. We streven ernaar om een opleiding op hoog niveau aan te bieden waar mensen vanuit verschillende (beroeps) achtergronden zich bezig kunnen houden met alle aspecten van menselijke beweging. EMOVE Institute is gevestigd in Nederland en werkt samen met internationaal erkende experts op het gebied van bewegingsanalyse en aanverwante somatische stromingen.

Embodied Movement: We streven naar een geïntegreerde ‘body/mind’ leerervaring, waar theorie en praktijk in balans zijn.
Studenten leren o.a. hun perceptuele, zintuiglijke en analytische kennis te belichamen, wat zorgt voor een dieper (bewegings-)bewustzijn en een grotere kennis van beweging. Deze kennis faciliteert een diepergaand ‘weten’ en begrip van wat beweging werkelijk inhoudt.

What’s in the name
We gebruiken EMOVE Institute als een afkorting voor Embodied Movement Institute. Het woord EMOVE bevat ook een mooi voorbeeld van een van de basale dualiteiten binnen de LBMS: Binnen & Buiten. EMOVE verbindt beweging en emotie. De herkomst van het woord emotie komt van het Latijnse exmovere of emovere, wat ‘naar buiten komen’ betekent. Beweging en emotie zijn met elkaar verweven: beweging en emotie veranderen zowel iets binnen onszelf als ook buiten onszelf en beïnvloeden onze binnen- en buitenwereld.

1

Algemene informatie

Het Laban Bartenieff Movement System (LBMS) is een omvangrijk systeem waarmee we de patronen van menselijke beweging kunnen observeren, beschrijven en begrijpen. Het systeem wordt voor diverse doeleinden toegepast in verschillende beroepsgroepen en werkgebieden. LBMS biedt een belichaamd theoretisch kader waarin de vier basiscomponenten van beweging (en hun onderlinge relaties) beschreven worden: ‘Body’, ‘Effort’, ‘Shape’ en ‘Space’. Dit rijke systeem zorgt voor het ontwikkelen van een zeer uitgebreid bewegingsvocabulaire, het optimaliseren van bewegings-efficiëntie, het verfijnen van bewegings-competenties en -vaardigheden, en het verbeteren van communicatie en expressiviteit. Vanuit dit kader en met deze bewegings-parameters, kan men beweging in al zijn complexiteit creëren, analyseren, documenteren en integreren.

Rudolf von Laban & Irmgard Bartenieff

LBMS is gebaseerd op de theorie en praktijk van twee legendarische individuen: Rudolf von Laban en zijn leerlinge Irmgard Bartenieff. Laban’s theorieën rond ‘Space Harmony’ en Bartenieff’s ‘Fundamentals of Movement’ zijn volledig met elkaar verweven en geven inzicht in de aard van ons menszijn en het omgaan met onze omgeving. Laban & Bartenieff’s studenten en diens studenten, verspreiden hun werk en blijven het ook verder ontwikkelen naar steeds meer en bredere toepassingsgebieden.

2

3

Toepassingsgebieden

 Beweging vormt de basis voor alle menselijke handelingen, en daarom is de opleiding geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in ons menselijk potentieel. Het LBMS curriculum wordt wereldwijd toegepast in een breed scala van werkvelden, waaronder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBMS

Certificaat opleiding

In de LBMS certificaat opleiding wordt gebruik gemaakt van diverse leer- en onderwijsmethodes waaronder ervaringsgerichte, theoretische en praktische seminars. Er wordt heel gericht gewerkt waarbij we specifieke aspecten van het LBMS kader onder de loep nemen. Er wordt zowel in kleine groepen gewerkt, als ook met individuele taken en opdrachten, en ook excursies/uitstapjes zijn een onderdeel van het curriculum. Als opleiding in somatische beweging, wordt de structuur van het curriculum zodanig gevormd, dat de student een ontwikkeling kan doorlopen. In de loop van de negen modules worden studenten begeleid naar een dieper fysiek bewustzijn en meer kennis over zichzelf, anderen en de samenleving. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een groter perceptueel bewustzijn, analytische observatie en door veranderingsprocessen en interventies van de student.

““Mijn persoonlijke bewegingspatronen vormen mijn stijl als docent dans- en bewegingstherapie, en reflecteren mijn persoonlijkheid. Dit heeft impact op de kennisverwerving van studenten. De (lichaams-)kennis van LBMS en bovenal van de Effort theorie en bewegingselementen heeft me geholpen om de dynamische kwaliteiten die ik het meest gebruik tijdens het lesgeven, te observeren en er zo meer bewust van te worden. Dit zorgde ervoor dat ik aanpassingen kon maken om een meer dynamische en afgestemde omgeving te creëren waar ik mijn studenten tegemoet kan komen in hun verschillende leerstijlen en hun kan betrekken in een betekenisvolle leerervaring. Dit zorgt niet alleen voor verbetering bij de studenten, maar zeker ook voor meer bevrediging in mijn werk!”

Jenneke van Geest, Sittard (NL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team

Katharina Conradi

Katharina Conradi

Marieke Delannoy

Marieke Delannoy

Karen A. Studd

Karen A. Studd

Joanna Brotman

Joanna Brotman

Alexandra Baybutt

Alexandra Baybutt

Peggy Hackney

Peggy Hackney

Workshops & Evenementen

 

Introductie workshops

Creatieve workshops

Applicatie workshops

Evenementen

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest