EMOVE

Certificaat Opleiding

 

In de LBMS certificaat opleiding wordt gebruik gemaakt van diverse leer- en onderwijsmethodes waaronder ervaringsgerichte, theoretische en praktische seminars. Er wordt heel gericht gewerkt waarbij we specifieke aspecten van het LBMS kader onder de loep nemen. Er wordt zowel in kleine groepen gewerkt, als ook met individuele taken en opdrachten, en ook excursies/uitstapjes zijn een onderdeel van het curriculum. Als opleiding in somatische beweging, wordt de structuur van het curriculum zodanig gevormd, dat de student een ontwikkeling kan doorlopen. In de loop van de negen modules worden studenten begeleid naar een dieper fysiek bewustzijn en meer kennis over zichzelf, anderen en de samenleving. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een groter perceptueel bewustzijn, analytische observatie en door veranderingsprocessen en interventies van de student.

De LBMS opleiding van EMOVE is een gecertificeerde opleiding. Studenten die het hele programma succesvol afronden en voldoen aan de gestelde eisen voor certificering, krijgen de titel LBMA: Laban Bartenieff Movement Analyst.

We zijn blij te mogen aankondigen dat onze opleiding voldoet aan de hoge eisen voor een goedgekeurd trainingsprogramma van de International Somatic Movement Education and Therapy Association (ISMETA). Onze studenten voldoen aan alle eisen om een Registered Somatic Movement Educator (RSME) and Therapist (RSMT) te worden. Voor meer informatie: www.ismeta.org

Ook is deze opleiding geaccrediteerd door de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen) en krijg je voor deze bijscholing het maximaal aantal punten. 

Doelen

EMOVE’s trainingsprogramma heeft zich als algemeen doel gesteld om een aantal allesomvattende vaardigheden voor bewegingsanalyse te bieden.
Deze vaardigheden worden gekaderd door bewustzijn van jezelf en van anderen in relatie tot de context van actie in de omgeving. Deze vaardigheden zijn bedoeld om een basis te bieden voor het gebruik van beweging als basis voor professioneel/ creatief werk en/of om een andere professionele praktijk te ondersteunen door beweging.
De doelen van de opleiding zijn niet exclusief voor één toepassing of specifiek resultaat. De training die aangeboden wordt en de vaardigheden zijn bedoeld voor zowel een danstherapeut als bijvoorbeeld voor iemand die werkt in robotica of voor iemand die zijn coachingsvaardigheden probeert te verfijnen.
Een primair overkoepelend doel is het verkrijgen van een diep bewustzijn van de rol die beweging functioneel en expressief speelt in alle aspecten van de menselijke beleving en het menselijk streven (met andere woorden, beweging identificeren als een fundamentele “body of knowledge”). Dit bewustzijn leidt dan tot het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die deelnemers de mogelijkheid geven om de complexiteit van de menselijke beweging te ontrafelen door het proces van bewegingsanalyse. Het analyseproces – het identificeren van de verschillende elementen in relatie tot het geheel – geeft dan de mogelijkheid tot het onderscheiden van patronen van beweging. Patronen identificeren leidt dan tot het optimaliseren van het potentieel van beweging door de intentie te verhelderen en/of mogelijkheden te creëren voor verandering door “repatterning”.
In het bezit zijn van een helder en specifiek bewegingsvocabulaire en een kader voor het observeren van bewegingspatronen, stelt een ongelofelijk tool ter beschikking voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanleren van bewegingsvaardigheden, “repatterning” en het verkennen van nieuwe bewegingsmogelijkheden.

Vaardigheden

Observatie vaardigheden – Kunnen afleiden wat essentieel is in beweging binnen een context en hoe de delen zich verhouden tot het geheel.

Improvisatie vaardigheden – keuze / interactie / inspiratie halen uit en het verfijnen van intuïtie.

Bewegingsvaardigheden, waaronder:

  • Adem ondersteuning.
  • Flow en het ervaren van het gewicht als basis voor het .waarnemen van zichzelf en de anderen de persoonlijke ervaring te koppelen aan de universele ervaring.
  • (Her)kennen van de lichaamsorganisatie patronen.
  • Breed scala aan dynamische mogelijkheden (Effort).
  • Interactie: o.a. ‘Hands on’ Skills: aanraken- grenzen – fraseren.
  • ‘Space Harmony’: in kaart brengen van onze kinesfeer en de volledige ruimte binnen en buiten onszelf kunnen benutten.
  • De frasering van beweging begrijpen en kunnen inzetten.
  • De ondersteuning van de veranderende vorm van ons lichaam benutten (de ‘Body/ Space’ relatie).
  • Stem en beweging: Verbale / non-verbale verbinding.
  • Bartenieff-basisprincipes gebruiken voor diagnose en interventie.

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest