EMOVE

Algemene informatie

Het Laban Bartenieff Movement System (LBMS) is een omvangrijk systeem waarmee we de patronen van menselijke beweging kunnen observeren, beschrijven en begrijpen. Het systeem wordt voor diverse doeleinden toegepast in verschillende beroepsgroepen en werkgebieden. LBMS biedt een belichaamd theoretisch kader waarin de vier basiscomponenten van beweging (en hun onderlinge relaties) beschreven worden: ‘Body’, ‘Effort’, ‘Shape’ and ‘Space’. Dit rijke systeem zorgt voor het ontwikkelen van een zeer uitgebreid bewegingsvocabulaire, het optimaliseren van bewegings-efficiëntie, het verfijnen van bewegings-competenties en -vaardigheden, en het verbeteren van communicatie en expressiviteit. Vanuit dit kader en met deze bewegings-parameters, kan men beweging in al zijn complexiteit creëren, analyseren, documenteren en integreren.

Rudolf von Laban & Irmgard Bartenieff

LBMS is gebaseerd op de theorie en praktijk van twee legendarische individuen: Rudolf von Laban en zijn leerlinge Irmgard Bartenieff. Laban’s theorieën rond ‘Space Harmony’ en Bartenieff’s ‘Fundamentals of Movement’ zijn volledig met elkaar verweven en geven inzicht in de aard van ons menszijn en het omgaan met onze omgeving. Laban & Bartenieff’s studenten en diens studenten, verspreiden hun werk en blijven het ook verder ontwikkelen naar steeds meer en bredere toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

 Beweging vormt de basis voor alle menselijke handelingen, en daarom is de opleiding geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in ons menselijk potentieel. Het LBMS curriculum wordt wereldwijd toegepast in een breed scala van werkvelden, waaronder:

 

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest