EMOVE

Rudolf von Laban & Irmgard Bartenieff

LBMS is gebaseerd op de theorie en praktijk van twee legendarische individuen: Rudolf von Laban en zijn leerlinge Irmgard Bartenieff. Laban’s theorieën rond ‘Space Harmony’ en Bartenieff’s ‘Fundamentals of Movement’ zijn volledig met elkaar verweven en geven inzicht in de aard van ons menszijn en het omgaan met onze omgeving. Laban & Bartenieff’s studenten en diens studenten, verspreiden hun werk en blijven het ook verder ontwikkelen naar steeds meer en bredere toepassingsgebieden.

Rudolf von Laban

Rudolf von Laban (1879 Bratislava – 1958 Surrey)

“Beweging zelf is de taal waarin onze grootste en meest fundamentele inspiraties tot uitdrukking komen…”

Vanuit de geschiedenis bekend als de grondlegger van de Europese moderne dans, was Laban een visionair, humanist, leraar, en theoreticus, wiens revolutionaire ideeën een brug sloegen tussen de uitvoerende artiest en de wetenschap. Hijzelf was een danser, choreograaf, beeldende kunstenaar en bewegings-onderzoeker, met interesse in muziek, architectuur, en geometrie. Laban’s werk is bekend geworden door het beschrijven van de menselijke “kinesfeer”, een term die hij bedacht had voor het beschrijven van de driedimensionale ruimte voor onze menselijke bewegings-acties. Tevens gaf zijn werk ook verduidelijking over het gebruik van dynamiek in beweging.

Hij paste zijn theorieën op veel verschillende gebieden toe, onder andere in de uitvoerende en beeldende kunst, het onderwijs, maar ook in het onderzoeken van de efficiëntie van arbeiders in fabrieken. Als auteur (van een groot aantal boeken) en als leraar heeft hij artiesten en denkers zoals Kurt Jooss, Mary Wigman, en DH Lawrence beïnvloed. Hij wist met zijn kennis een filosofische basis te leggen voor het moderne Duitse “Tanztheater”, welk in de late jaren 60 enorm groeide door choreografen als Pina Bausch, Susannah Linke en vele anderen.
Zijn werk en zijn ideeën hebben invloed gehad op een hele generatie van dansers, dans theoretici en choreografen, en doen dit nog tot de dag van vandaag. Laban ontrafelde basisprincipes van structuur en doel van menselijke beweging. Zijn invloed op het werkveld van dans, theater, danstherapie en beeldende kunst zijn van wezenlijk belang geweest in de ontwikkelingen tot nu toe.

Irmgard Bartenieff

Irmgard Bartenieff (1900 Berlin – 1981 New York City)

“adem en wees klaar om te veranderen! Verandering zal er altijd zijn!”

Irmgard Bartenieff was een student van Rudolf von Laban en een van de grondleggers van zijn werk in de Verenigde Staten. Als fysiotherapeute paste Bartenieff ontwikkelingsprincipes en Laban’s theorie toe in haar werk met polio patiënten en dansers, wat het begin betekende voor haar methode voor fysieke re-educatie die nu bekend staat als Bartenieff Fundamentals (BF). Bartenieff staat bekend voor het gebruik van het bewustzijn van de ‘bot-architectuur’, van onze anatomische vorm, in het optimaliseren van het functioneel en expressieve potentieel van menselijke beweging.

Bartenieff was ook een multicultureel bewegings-onderzoeker, ze was danser, notatie expert en pionier in het veld van danstherapie. Ze initieerde het programma voor professionele training in Laban Movement Studies in 1978. En in 1980 werd Bartenieff’s omvangrijke tekst: ”Body Movement: Coping with the environment” gepubliceerd.

 

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest