EMOVE

Curriculum

De certificaat opleiding bevat het volgende curriculum:
Praktische bewegingservaringen verbinden met theoretische kennis van het Laban Bartenieff bewegingssysteem.

Leren door het ervaren van het theoretische kader van de categorieën ‘Body’, ‘Effort’, ‘Shape’ en ‘Space’, inclusief de symbolen die gebruikt worden voor notatie in elke van deze gebieden. Elke categorie kan individueel geïdentificeerd worden, maar zijn ook contextueel met elkaar verweven. De relationele aspecten van deze componenten zijn essentieel bij het bevatten van de betekenis van bewegingspatronen. Onderdelen van deze ervaringsgerichte seminars zijn lichaamsgerichte lessen in efficiënte bewegingspatronen, waar we onder andere leren door het ervaren van principes (zoals centrum ondersteuning, adem ondersteuning, ruimtelijke intentie, dynamische houding, ontwikkelings-motorische patronen, en rotatie).

N

OBSERVATIes

Methodes en technieken voor het accuraat analyseren van beweging en deze vastleggen in symbolen. Observatie- en notatie-vaardigheden worden geoefend door het bekijken van videomateriaal, beweging tijdens de lessen en situaties in het dagelijks leven.

N

GEMEENSCHAPSVORMING EN BEWEGINGS-KOOR

Samenwerkingsopdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt Laban’s idee om bewegings-evenementen voor een gemeenschap te creëren. De groep leert over de diversiteit van behoeften en interesses terwijl individuen oefenen en een variatie van leiderschapsstijlen en formats kunnen waarderen.

N

Touch for Movement Repatterning

De kunst en vaardigheden van therapeutische aanraking ontwikkelen. De inhoud behandelt de ethische overeenkomst rond het gebruik van aanraking als toegang tot bewegingstraining, onderwijs en bewegingstherapie.

N

AdviESMOMENTEN EN FEEDBACK VOOR STUDENTEN

Zorgt dat studenten een constructief bewustzijn krijgen in het begrijpen, manifesteren en integreren van het materiaal. De student krijgt zowel 1 op 1 als groeps advies sessies, klassikale coaching, feedback op schriftelijke en praktische opdrachten en beoordelingen over alle projecten en afsluitende examens.

N

COLLEGES IN BEWEGINGSStudies

Het grotere veld van bewegingsstudies begrijpen en toepassingsgebieden binnen dat veld kennen. Colleges geven inzicht in de historische context voor het werk van Laban/Bartenieff, waaronder de kernideeën en kernwaarden van het systeem.

N

AFSLUITEND Project

In het derde jaar zal het afsluitende project bestaan uit een schriftelijk en praktisch examen en een persoonlijk project binnen het eigen veld van beweging. De student zal persoonlijke coaching van een van onze docenten ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest