EMOVE

LBMS

Certificaat opleiding

In de LBMS certificaat opleiding wordt gebruik gemaakt van diverse leer- en onderwijsmethodes waaronder ervaringsgerichte, theoretische en praktische seminars.  Er wordt heel gericht gewerkt waarbij we specifieke aspecten van het LBMS kader onder de loep nemen. Er wordt zowel in kleine groepen gewerkt, als ook met individuele taken en opdrachten, en ook excursies/uitstapjes zijn een onderdeel van het curriculum. Als opleiding in somatische beweging, wordt  de structuur van het curriculum zodanig gevormd, dat de student een ontwikkeling kan doorlopen. In de loop van de negen modules worden studenten begeleid naar een dieper fysiek bewustzijn en meer kennis over zichzelf, anderen en de samenleving. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een groter perceptueel bewustzijn, analytische observatie en door veranderingsprocessen en interventies van de student.

Curriculum

 De certificaat opleiding bevat het volgende curriculum:

Praktische bewegingservaringen verbinden met theoretische kennis van het Laban Bartenieff bewegingssysteem

Leren door het ervaren van het theoretische kader van de categorieën ‘Body’, ‘Effort’, ‘Shape’ en ‘Space’, inclusief de symbolen die gebruikt worden voor notatie in elke van deze gebieden. Elke categorie kan individueel geïdentificeerd worden, maar zijn ook met elkaar verweven.

Registratie & kosten

De opleiding is open voor iedereen die gemotiveerd is en zich aangetrokken voelt tot deze benadering en/of wie LBMS kan gebruiken in zijn beroep.

Onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van ons team.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest